COLLECTIONS

14 JEWELRY COLLECTIONS

14 JEWELRY COLLECTIONS

Με πρώτες ύλες το ασήμι και τους ημιπολύτιμους λίθους, οι συλλογές αυτές επιχειρούν να εκφράσουν μορφολογικές αναζητήσεις κάνοντας χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων.

Η παραμετροποίηση και ο υπολογιστικός έλεγχος των συνιστωσών που γεννούν τη μορφή συμβάλλουν στη δημιουργία κοσμημάτων, τα οποία παρά το γεγονός ότι αντλούν τις γεωμετρίες τους από περιβάλλοντα αυτοματοποιημένης σχεδίασης, παραμένουν στο ακέραιο χειροποίητα.

View Collections