ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ

About This Project

Η σειρά αυτή ονοματοδοτείται από την αλληγορία, τη ρητορική επινόηση των «αγορεύσεων του άλλου» ως άγημα της σκέψης που μεταφέρει στο κόσμημα ιδιότητες του λόγου. Η αλληγορία ως εκτεταμένη και σύνθετη μεταφορά απαντά στις φόρμες και τα δομικά στοιχεία των κοσμημάτων της σειράς, τα οποία αναφέρονται με αφαιρετική διάθεση στα μοντέλα της σκέψης.

Αυτό επιτυγχάνεται με νηματοειδή περιπλεγμένα στοιχεία, τα οποία στην επανάληψη τους -με περιστροφές και μετατοπίσεις- δημιουργούν ορθογώνιες και καμπύλες συνθέσεις ως σχηματοποιημένοι συνειρμοί. Η δομική συγκρότηση της σύλληψης αποδίδει στα κοσμήματα έναν ποιητικό αλλά και γνωσιακό χαρακτήρα.

 

Back to collection >>
Category
ΣΥΛΛΟΓΕΣ